. thùng sơn như này thì sơn được bao nhiêu m. ạ ?

--------tra loi-----------
Bạn tham khảo thông tin sau nhé :

Trích dẫn:Một lít sơn nước ( trọng lượng hơn .kg) có thể sơn được từ .. đến ..m. hay hơn tùy vào:
- Lọai sơn: có sơn độ phủ cao hơn
- Tường cũ sơn lại ( ít hao sơn) hay sơn lên tường mới xây (hút sơn nhiều hơn)
- Tỷ lệ pha thêm nước vào nhiều hay ít

Trên thùng mỗi lọai sơn đều có ghi mật độ sơn phủ đó, bạn có thể tham khảo thêm nhưng đó chỉ là điều kiện tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm thôi chưa chính xác ngòai thực tế .
Bạn cứ lấy bình quân .5m./l rồi nhân với diện tích cần sơn để ước số lượng. Sao đó mua sơn làm . hay . đợt gì đó để dễ điều chỉnh không bị mua dư ( trường hợp sơn dư cũng có một số đại lý mua lẽ lại đấy, không phải lo)
Nguồn box Xây dựng - ttvnol

--------tra loi-----------
- . thùng sơn màu ..L có thể sơn được từ .0 đến .50 m./ . lớp tùy thuộc loại sơn (sơn dulux, sơn maxilite), vị trí thi công sơn (sơn trần, sơn tường đứng), thợ thi công sơn,...
- . thùng sơn lót trong .. lít sơn được khoảng .00 m. / . lớp. (sơn lót dulux A...).
- . thùng sơn lót ngoài .. lít sơn được khoảng ..0 m. / . lớp (sơn lót ngoài dulux A..6).

Tư vấn bởi: DuluxShop.com

Tin này đã cũ, không liên hệ người đăng
Chữ ký: Chưa cài đặt