ban ga my ga asil

MBRV - HCM : .chung toi chuyen cung cap ga my gac va ga asil lai 50 my .ga noc la giong ga cua chu dung tran va cac trai ga lon ben my .do minh co nguoi anh ben my nen lua chon rat ki nhung giong ga hay giu ve cho minh lam giong.
ga noc asil lai 50 my .

ga mai asil lai 50 my .giong chu dung tran


ga mai den mat lo.
giong hatch ga noc

[img]http://ng..upanh.com/b6.s...d.
giong ga den /.50.76a7aa.e7..6.0aedcb0f.a..d6e_..6.0....img0.... jpg[/img]

ga mai asil den luc ben my

xuat chuong bay ga mai my gac 5 den . thang

con rat nhieu ga nhap .chi chup vai tam tuong trung thoi .
co rat nhieu ga tu my gac tu . den 7 thang .anh em can loai ga nao thi lien he 0..0.....0. gap trong .0.07.....5 thang . yahoo thang_salon
ko thuong dung noi loi cai dang nha anh em.----Reply---

(T i n G o c)

Tin này đã cũ, không liên hệ người đăng
Chữ ký: Chưa cài đặt