ban may bay dieu khien tu xa ...7 gia re .50.000đ

MBRV - HCM : .ban may bay dieu khien tu xa ...7.day du xac ,dieu khien. gia re .50.000d
se fix cho ban nao wan tam
liên he :hau 0...5.07.7. .0./5./7 nguyễn xí p.6 q binh thanh----Reply---

(T i n G o c)

Tin này đã cũ, không liên hệ người đăng
Chữ ký: Chưa cài đặt