BAN SIM DIEN THOAI SO DEP GIA RE TPHCM

MINH CAN BAN SIM 0...66...060.SDT NAY MINH DANG XAI VI CAN TIEN NEN BAN

MINH BAN GIA .TRIEU,BAN NAO QUAN TAM THI GOI SDT:0..66..060.

Tin này đã cũ, không liên hệ người đăng
Chữ ký: Chưa cài đặt