Bán xe Kia CD 5, đời .00., có trợ lực và larang đúc, xe

MBRV - Toitim: Ban O to, Ha-Noi, Bán xe Kia CD 5, đời .00., có trợ lực và larang đúc, xe mới bảo dưỡng, giá ..0tr. Tel. 0...7...7.
T i n G o c

Tin này đã cũ, không liên hệ người đăng
Chữ ký: Chưa cài đặt