Các bài toán lớp ., ., ., ., 5, 6, 7, . Rèn luyện . kỹ năng toán học cơ bản: cộng, trừ, nhân, chia

Link: http://www.vuimahoc.com/practice.htm

Hình thức học:

 • Thực hành tương tác trên máy tính có kết nối mạng Internet (yêu cầu trình duyệt web phải hỗ trợ hoặc bật Javascript)

Đặc tính:

 • Báo kết quả đúng/sai ngay lập tức trên từng câu hỏi.
 • Có thể chọn bộ .0 câu hỏi một hoặc chọn số lượng câu hỏi tự do
 • Có thể chọn . trong . phép toán cộng, trừ, nhân, chia hoặc chọn kết hợp nhiều phép toán để tăng độ phức tạp của các câu hỏi.
 • Có thể chọn mức độ dễ làm (số đơn giản) hoặc các số có nhiều chữ số, số nghịch đảo, số âm, số tập trung quanh một giá trị.
 • Báo cáo tổng thời gian trả thời và thời gian tính cho mỗi bài toán, số câu hỏi chưa hoàn thành, các trả lời sai.
 • Cho phép làm lại với các trả lời sai.
 • Cho phép bật/ hoặc tắt tính năng "tạm dừng" trong thời gian ., . hoặc . giây với mỗi câu trả lời: trả lời đúng hiện mặt người đang cười, trả lời sai hiện đáp án của câu hỏi. Hết thời gian tạm dừng tự động chuyển qua câu hỏi khác.
 • Cho phép giới hạn thời gian trả lời các bộ câu hỏi trong .0 giây, . phút, . phút, . phút, 5 phút, .0 phút, .0 phút, .0 phút hoặc không giới hạn thời gian.

Đối tượng sử dụng:

 • Học sinh từ lớp . đến lớp ., tùy theo chương trình mà các bậc phụ huynh có thể chọn cho con em mình hoặc để các cháu tự chọn

Hướng dẫn:

 • Mặc định của trò chơi đưa ra .0 câu hỏi, độ lớn của số là .0, thời gian trả lời .0 câu hỏi là không giới hạn, chế độ tạm dừng để xem kết quả bị tắt (để bật hãy chọn các giá trị ., ., ., đây chính là số giây trò chơi tạm dừng để hiên kết quả đúng/sai).
 • Các bậc phụ huynh nên ngồi bên trợ giúp với các cháu chưa sử dụng hoặc ít sử dụng máy điện toán cá nhân (PC) để giúp trẻ thao tác bàn phím, chuột.

Lời khuyên: Nên bật chức năng tạm dừng trong . giây để có thể kiểm tra tính đúng/sai tức thì của phương án trả lời mà mình đưa ra. Tức là bạn nên chọn giá trị "." ở hộp tùy chọn "Tạm dừng" nằm ở phía bên trái của sổ trình duyệt, gần góc bên trên (thay cho chế độ "tắt" mặc định).

-----------Reply---------
Chương trình đơn điệu quá

__________________


Ming ơi, con ngoan nhé, . chị mong con lắm mà

-----------Reply---------

Tin này đã cũ, không liên hệ người đăng
Chữ ký: Chưa cài đặt