Cách cài đặt máy in trong mạng nội bộ

--------tra loi-----------
Bạn cũng chỉ cần add như một máy in bình thường. Tuy nhiên bình thường thì bạn chọm option là network printer. Lúc này thì bạn chọn là local printer. Và sau đó chọn port Lan có đúng địa chi Ip mà mình đã gán cho máy in đó là đựơc. Chúc bạn thành công!
--------tra loi-----------
chào bạn?cài đặt máy in trong mạng nội bộ thì bạn cài đặt máy in trên một máy xong share ra cho các máy trong mạng dùng chung?sau đó vào từng máy add máy in vào là được bằng cách:vào my network places/add a network place/next/(chỉ đường dẫn đến máy in đã chia sẻ là được?)
--------tra loi-----------
Cách cài đặt máy in trong mạng nội bộ
--------tra loi-----------
bạn cần nói rỏ là cài đặt máy in trong mạng lan hay cài đặt cho máy in như là một clent trong mạng Lan thì mình mới biết mà góp ý chứ

Tin này đã cũ, không liên hệ người đăng
Chữ ký: Chưa cài đặt