Cách chuyển tin nhắn từ bộ nhớ máy sang sim hoặc để tin nhắn đến lưu vào sim ở điện thoại Nokia .6.6?

Mọi người cho mình hỏi cách chuyển tin nhắn từ bộ nhớ máy sang sim hoặc để tin nhắn đến lưu vào sim ở điện thoại Nokia .6.6.

--------tra loi-----------
Bạn có thể làm theo cách sau: Muốn chuyển nơi lưu giữa sim và máy, bạn có thể vào tin nhắn/cài đặt/cài đặt SMS/ rồi ở chỗ lưu vào bạn chọn máy hoặc sim thì tùy. Hoặc bạn muốn nhanh thì mang ra hàng điện thoại nhờ người ta làm giúp. Chúc bạn thành công!
--------tra loi-----------

Có . số máy Nokia (loại không dùng hệ điều hành, ví dụ .6.0) chỉ lưu tin nhắn (mặc định) trong bộ nhớ máy và không cho chép sang SIM (cũng không cho xem các tin nhắn đã lưu trong SIM). Nếu điện thoại của bạn không cho copy tin nhắn đang xem sang SIM (hoặc không xem được tin nhắn trong SIM) là thuộc loại này.

Tin này đã cũ, không liên hệ người đăng
Chữ ký: Chưa cài đặt