Cách đánh lô đề dễ trúng

chao cac ban co ai biet cach canh so de khong chi minh nha

Xem kết quả phiếu:so de(Bạn có thể chọn nhiều lựa chọn)tra loipoll_bg_1.gif 66,67%.ket quapoll_bg_2.gif ..,..%.Tổng cộng: . phiếu* Chú ý: Bạn phải đăng nhập mới được phép bỏ phiếu.
--------tra loi-----------
I. Một số khái niệm cơ bản:

.. Bóng là gì (khái niệm này chắc thằng nào cũng biết)

Soạn: AM ..5.05 gửi đến ..6 để nhận ảnh này qua MMS
Phiếu đánh lô đề của một sinh viên
. có bóng là 6
. có bóng là 7
. có bóng là .
. có bóng là .
5 có bóng là 0

.. Vòng lặp âm dương ngũ hành (cái này có thật, không phải made in Tự tui):

ở đây chỉ cần quan tâm đến sự Tương sinh:
Kim = . Mộc = 5 Hỏa = . Thủy =. Thổ = .

Như vậy, chiếu theo bóng ta có : Kim=7 Mộc=0 Hỏa=. Thủy=6 Thổ=.
Kim -> Mộc -> Hỏa -> Thủy -> Thổ -> Kim
tức là : .->5->.->.->.->. và 7->0->.->6->.->7

.. . số cuối của giải đặc biệt:
VD: giải đặc biệt là 0...6 -> . số cuối là .6

.. Tổng của giải đặc biệt :
Vn: giải đặc biệt là ..5.6 -> tổng = .+.+5+.+6 = .7

The image “http://www.xosothudo.com.vn/Image/logodecat.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

II. Cách tính:

Ta xét kết quả trong . hôm để đánh hôm thứ ..

Giả sử ngày Đầu ( ngày thứ nhất) có . số cuối là 5. -> ta suy ra ngày thứ . sẽ có .6 ( vì 5->. ; .->6 )

VD cụ thể hơn : hôm nay Đề về .. -> ngày kia sẽ có lô .5 ( vì .->. ; .->5)

Tuy nhiên, cách tính này chỉ tương đối chính xác với các giải đặc biệt ngày thứ Nhất có tổng từ .0 -> .0.

Để tiện cho việc trình bày, tôi sẽ đưa ra một số quy định:

gọi Đề ngày . = MN

Đề ngày . = CD

Lô ngày . (dự đoán được) = AB

trong cùng một số thì A, B là khác nhau. Nhưng ở . ngày khác nhau thì có thể giống nhau

vd : MN = .5 ( .5) CD = .. ( .., C=M) , xin nhớ ở đây là CD chưa có quan hệ gì với nhau.

Sau đây ta sẽ đi vào từng ngày cụ thể :

.. Tổng giải đặc biệt = .0 ; .5

Ngày . có Đề = MN -> Lô ngày . = AB. Đánh BA

.. Tổng đb= số chẵn ( .., .., .6,..)

ngày . đề= MN -> dự đoán Lô ngày .= AB

lấy .0-B= I , giữ nguyên A. Đánh AI

.. Tổng = số lẻ và .0 (.., .., .., .0)

ngày . để = MN -> dự đoán Lô ngày . = AB. Đánh AB

Một số trường hợp đặc biệt :

.. Đề ngày . = MN -> lô ngày . là AB. Đề ngày . là CD. Mà MN -> CD ( MN suy ra CD tương tự như MN-> AB)

tức là ở đây AB=CD ( kết quả ngày . = với lô dự tính ngày .)

Đánh BA

.. Đề ngày . -> lô ngày . là AB. Tổng ngày . = xy -> AB

Đánh BA

vd: đề ngày . = .5 -> lô ngày . = ... Nhưng tổng ngày . cũng = .5 -> .. => ngày . đánh lô ..

.. Đề ngày . = MN -> lô dự đoán ngày . = AB. Đề ngày .= CD. Mà C= M+x, D=N+x ( x là số âm hoặc dương)

Đánh BA

.. Một cách tìm khác có áp dụng phương pháp này :

Nếu kết quả ngày . có CD . nháy, CE . nháy, với E là bóng của D => lô ngày thứ . có thể được suy ra từ CE.

VD: ngày . có lô .5 là . nháy, lô .0 có một phát -> lô ngày thứ . = .. ( vì .->. ; 0->.)

Đặc biệt : nếu ngày . có . con thỏa mãn điều kiện như vậy -> lô ngày . dự đoán được . con. Xếp con thấp trong . con đó lên trước ( vd HI , TU vì HI< TU) , lấy đầu . con đó ghép vào nhau ( được HT) => Đánh HT

Kết quả đê!

III. Một số trường hợp không thỏa mãn (tức là không nên đánh khi có các điều kiện sau xảy ra)

.. Nếu dự đoán đc Lô ngày . là AB. Đề ngày . về CD -> AB, BA ( hoặc bóng của AB, BA)

<=> Đề ngày . và . là bóng của nhau. Không nên đánh.

VD: Đề ngày . là .7 -> Lô ngày . là .0. Nhưng Đề ngày . về .. -> 56 (bóng là 0.) => Không Đánh

.. Nếu dự đoán đc Lô ngày . là AB. Tổng Đặc biệt ngày .= AB hay BA ( hoặc bóng AB, BA). Không nên đánh.

.. Nếu dự đoán đc Lô ngày . là AB. Nhưng Đề ngày . = AB hay BA (hoặc bóng AB, BA). Không nên đánh.

.. Tổng Đặc biệt = .7 => Không nên đánh.

5. Từ kết quả ngày . -> Lô ngày . là AB. Từ kết quả ngày . -> Lô ngày . là AB, BA (hoặc bóng AB, BA). Không nên đánh.


IV. Các cầu tính lô

Cầu .: Giải đặc biệt
ví dụ ngày .6/0./.007 là ..7..
thì lô ngày .7/0./.007 sẽ là các cặp số sau
...-.7.-.7.(tương ứng với các số liên tiếp gần nhau) đôi khi có cả cầu bệt là ...

Cầu .: cầunày tổng hợp luôn cả . cầu là cầu ngày chính số và cầu kế tiếp của cầungày!ví dụ hôm nay là ngày .7 thì cầu kế sẽ là ngày ..)
Cầu ngày:. tháng có từ .. đến .. ngày
cầu tương ứng sẽ là từ ngày mùng . là 0.-.0------->0.-.0 cuối cùng của tháng sẽ là ..-..
cầu kế:cầu kế sẽ tính là trước . ngày ví dụ
cầu ngày hôm nay là .7. thì cầu kế sẽ là ...

Cầu .: cầu kẹp số,cầu trên dưới gộp lại
Dùng cho tất cả các số kẹp ở các giải. Có nhiều kiểu kẹp số
Ví dụ:Kết quả ngày .6/0./.007

Giải đặc biệt
..7..
Giải nhất
.5...
Giải nhì
..0.. 76.7.
Giải ba
5..0. 55.6. ...50 6.006 5..0. .7..7
Giải tư
557. 65.. 575. 7..5
Giải năm
5..7 ...7 7..7 6..5 .50. ....
Giải sáu
... 0.7 7..
Giải bẩy
.6 .. 7. ..

..con thứ . của giải thứ . của giải . và con cuối cùng của giải thứ . là con kép 55
..con cuối cùng của giải 6 và con đầu tiên của giải 7 là con ...
.. con thứ . của giải thứ . của giải 6 và con thứ . của giải thứ . của giải 7 là con .7.
.. con cuối cùng của giải 6 và con cuối cùng của giải 7 là con ...

Cầu .:được tính theo bóng
bóng số của lô tô có . loại
..Bóng Dương:0-5..-6..-7..-...-.(và ngược lại)
..Bóng Âm: 0-7..-...-...-6.5-.(và ngược lại)
ví dụ giải đặc biệt của ngày .6/0./.007 là :..7..
Tính với . số đề bóng dương:. đi 6,. đi . số bóng tương ứng sẽ bằng số tổng của số thực:.. tổng 5 đi với bóng dương 6. cũng là tổng 5
Tính với số đề sẽ bóng âm:. đi ... đi . số bóng tương ứng cũng chính bằng số tổng của số thực .. tổng 5 đi với bóng dương .. cũng là tổng 5

Tiếp tục...
Cầu lô số 5:
Cầu lô số 5 là cầu lô chỉ áp dụng với các giải có từ . số trở lên(tất nhiên chỉ có 5 số là hết)
ví dụ:KQSX ngày .7/0./.007

Giải đặc biệt
.55..

Giải nhất
...70

Giải nhì
.7056 ..7..

Giải ba
05.0. ..... .0075 .7.57 ..7.. ..6..

Giải tư
056. 0..5 .605 ...7

Giải năm
0..7 7..5 ..6. 5657 .565 .6.7

Giải sáu
7.. 05. ...

Giải bẩy
.. .. .5 .0

như vậy trong các số kẹp giữa chính là cầu lô của các cặp số tương ứng sẽ là :.5.-...-.5.-.6.
Tuy nhiên cầu này kô thường xuyên,theo duy ý của tôi thì nhưng cặp lô nằm trong các số là 0 và . là khả năng ra có thể nói là đều hơn
vì dụ ngày hôm nay cặp .5. trùng với cầu giải Đặc biệt,đồng thời nằm giữa . con số 0,như vậy nó dc coi là chuẩn xác hơn cả!nhưng cũng kô loại trừ tìm được các cầu chập của ...-.5. và .6. nếu thấy trùng cầu với các bro thì các bro cứ phang

Trên đây là 5 cầu lô dễ,để cho anh em tham khảo,ngoài ra con . số cầu nữa,dần dần sẽ đưa hết lên để anh em tham khảo cho vui!còn về số má cầu cáp thì có thể ra có thể kô,vì theo xác xuất kô có cầu nào đi được đến quá .5 ngày,mà cũng kô có cầu nào tắt quá .5,đều là do xác xuất tỷ lệ quyết định,nói như vậy để anh em thấy rằng đã theo nghiệp số má thì phải xác định trước là rất gian khổ,nếu có thời gian đầu tư nghiên cứu sẽ kô thua,nhưng được cũng nhiều...
Những cầu phức tạp là những cầu đòi hỏi thời gian nghiên cứu và theo dõi bảng kết quả lâu ngày mới tạo ra được những cặp số.
--------tra loi-----------
Có cách đó bạn ạ.
Mình đã thử và cũng thấy hiệu nghiệm lắm, nói chung không trúng nhiều (vì mình đánh nhỏ) nhưng ngày nào cũng vậy, chí ít là hòa vốn, ngày nào hên thì được . nháy thì lại có tiền tiêu.
Cách thức của mình là: Hàng ngày trước khi đi đánh con đề, mình nhắn tin nhờ họ tư vấn và đánh theo.
Bạn có thể thử . lần xem, hiệu quả đấy. Bạn soạn tin:
LO gửi .7..

Mong bạn sẽ có con số đẹp nhất cho hôm nay.
Nếu đánh trúng nhớ cám ơn tui đó nha.
--------tra loi-----------
Trích dẫn:Từ bài viết của vuade.00.
Có cách đó bạn ạ.
Mình đã thử và cũng thấy hiệu nghiệm lắm, nói chung không trúng nhiều (vì mình đánh nhỏ) nhưng ngày nào cũng vậy, chí ít là hòa vốn, ngày nào hên thì được . nháy thì lại có tiền tiêu.
Cách thức của mình là: Hàng ngày trước khi đi đánh con đề, mình nhắn tin nhờ họ tư vấn và đánh theo.
Bạn có thể thử . lần xem, hiệu quả đấy. Bạn soạn tin:
LO gửi .7..

Mong bạn sẽ có con số đẹp nhất cho hôm nay.
Nếu đánh trúng nhớ cám ơn tui đó nha.

Cách này mình cũng có dùng thấy cũng được . hôm qua soạn LO gửi .7.. họ trả tin nhắn tư vấn cho cặp ..-.. mình đánh mỗi con .. có 5 điểm ,tối nỗ cho cả cặp thế là sơi có được 5 điểm .hic
--------tra loi-----------
Hic, giờ lại còn cả mục tư vấn lô đề công khai nữa cơ à?

những người tư vấn thu tiền đấy họ mà giỏi đoán trúng thế thì cứ vác tiền túi mà chơi cho mau giàu chứ mở dịch vụ đoán số làm gì nhỉ?

Tin này đã cũ, không liên hệ người đăng
Chữ ký: Chưa cài đặt