Cách soạn nhạc cho Nokia ..0., ..00, ..0i?

Bạn nào biết cách làm nhạc cho may Noki ..0. thì chỉ mình nha!
--------tra loi-----------
Mình cũng mày mò và đã hoc được cách làm nhạc trên nokia ..0...
Giờ mang ra đây chia sẻ với bà con.

Thứ nhất trong tay phải có một cây sáo, vì tần số nhạc của sáo và điện thoại na ná như nhau. Rồi ngồi luyên nghe sáo và tập thổi cho quen nốt..

Thứ hai là phải hiểu rõ các nốt nhạc trên điện thoại và cây sáo (hay nhạc cụ khác)

Luyện nghe trên điện thoại bằng cách bấm các nốt cho nó trùng với cường độ và trường độ của bài hát, khi đã luyện nghe thì ta có thể không cân nhìn phím, cũng có thể soạn được nhạc..

Nói chung lại thì liên hệ suzuki_aka@yahoo.com để biết thêm chi tiết. Sau đây là code một số bản nhạc mà mình đã làm:

Nhạc chuông cho sinh viên...

Giả vờ yêu: Tempo_...:MatCuoi (..):
.a. .f. .e. .f. .e. .d. .a. .e. .d. .e. .d. .c. .e. .d. .e. .d. .c. .e. .a. .a. .f. .e. .f. .e. .d. .a.

.e. .d. .e. .d. .c. .e. .d. .e. .d. .c. .d. .e. .d.
--------------------------------------------------------------------
Tây vương nữ quốc
Tây du kí (Trộm đào, đi lấy kinh..)
Chờ( Hoàng Anh-Hoàng Hiếu)-----Đã xong, bên VN-Zoom tớ chưa up lên
Một vòng trái đất.
Honey.
Full house (Nhạc hàn)

Đang hoàn chỉnh(chẳng qua là ngại chép lên đây, chứ thực ra xong lâu roài), nhưng bài này xin liên hệ với mình để biết thêm chi tiết..
------------------------------------------------------------------------

Chúc mừng sinh nhật

.c. .c. .d. .c. .f. .e. .c. .c. .d..c. .g.
.f. .c. .c. .a. .f. .f. .e. .d. .a. .g. .f. .g. .f. ..-
.c. .c. .d. .c. .f. .e. .c. .c. .d. .c. .g.
.f. .c. .c. .a. .f. .f. .e. .d. .a. .g. .f. .g. .f. .-
--------------------------------------------------------------------------

Thần thoại

.d. .e. .f. .g. .a. .f. .e. .c. .c. .d. .f. .g. .a. ..- .d. .e. .f. .g. .a. .f. .e. .c. .d. .f. .g. .6f. .f. .-
--------------------------------------------------------------------------
Xe đạp

.c. .d. .f. .g. .a. .a. .a. .g. .f. .g. .d. .d. .d. .e. .f. .f. .f. .f. .g. .g. .f. .a. .d. .e. .f. .d. .d. .c.
-------------------------------------------------------------------------
Cô bé mùa đông
.e. .g. .e. .d. .g. .d. .c. .6e. ..- .c. .b. .a. .g. .a. .b. .c. .g. .6c. ..-.6c. ..- .6e. ..-
.6e. ..- .d. .c. .d. .a. .g. .e. .g. .e. .d. .g. .d. .6c. ..- .c. .6e. ..- .6e. ..- .b. .a. .g. .a. .b. .c. .d.
-------------------------------------------------------------------------
Và đây là link của một trang wed chứa các code bài hát nước ngoài (dã được dịch). Tuy không có các bài hát như Happy New Year, J.bell....nhưng cũng làm bà con không nhàm chán với các bài hát của West Life, Abba..
http://translate.google.com.vn/translate?hl=vi&langpair=en|vi&u=http://www.free-nokia-ringtones.uk.com/ (http://translate.google.com.vn/translate?hl=vi&langpair=en%7Cvi&u=http://www.free-nokia-ringtones.uk.com/

Tin này đã cũ, không liên hệ người đăng
Chữ ký: Chưa cài đặt