Cách tính điểm trong Tennis

Tại sao môn Tennis khi tính điểm lại sử dụng thang điểm là .5, .0 , .5 mà không đếm 5, .0, .5 ... ?

--------tra loi-----------
Cách tính điểm nè bạn
Đấu thủ thắng quả đầu tiên được tính .5 điểm, thắng quả thứ hai là .0 điểm, thắng tiếp quả thứ ba tính là .0 điểm và thắng quả thứ tư là thắng game, trừ các trường hợp sau:

Nếu cả hai đấu thủ cùng thắng ba quả thì tính đều, đấu thủ nào thắng tiếp quả sau đó thì tính là lợi thế và cũng vẫn đấu thủ đó thắng tiếp quả nữa là thắng game. Nếu đấu thủ khác thắng quả sau đó thì tính là đều và cứ như thế cho đến khi đấu thủ nào thắng liền . quả tiếp theo kể từ khi tỷ số là đều thì đấu thủ đó thắng game.
ấu thủ thắng quả đầu tiên được tính .5 điểm, thắng quả thứ hai là .0 điểm, thắng tiếp quả thứ ba tính là .0 điểm và thắng quả thứ tư là thắng game, trừ các trường hợp sau:

Nếu cả hai đấu thủ cùng thắng ba quả thì tính đều, đấu thủ nào thắng tiếp quả sau đó thì tính là lợi thế và cũng vẫn đấu thủ đó thắng tiếp quả nữa là thắng game. Nếu đấu thủ khác thắng quả sau đó thì tính là đều và cứ như thế cho đến khi đấu thủ nào thắng liền . quả tiếp theo kể từ khi tỷ số là đều thì đấu thủ đó thắng game.
--------tra loi-----------
Đây là câu hỏi của tất cả các cuộc tranh luận quốc tế về Tennis. Rất nhiều người và vài liên đoàn Quần vợt đều tự nhận cách tính điểm đó là do mình phát minh ra và đều đưa ra lý luận cho cách tính điểm này....
Tuy nhiên một cách phổ thông được nhiều người công nhận đó là trước đây người ta sử dụng chiếc Đồng Hồ để tính điểm. mỗi điểm thì quay . phần vòng đồng hồ trùng với các số .5-.0-.0. Người giao bóng thì dùng kim dài, người nhận giao bóng thì dùng kim ngắn. Đến điểm cuối thì là 60 tức là hết một vòng đồng hồ. Nếu tỷ số .0-.0 thì ai thêm . điểm sẽ là 50 gọi là lợi thế, thêm một điểm nữa thì quay tới 60 là kết thúc ván, nếu hòa thì lại quay về .0.
Đó chỉ là một cách giải thích được nhiều người công nhận nhất. Còn nhiều cách khác nữa mà đến nay có lẽ còn đánh nhau để tranh bản quyền.

Tin này đã cũ, không liên hệ người đăng
Chữ ký: Chưa cài đặt