Cafe - phòng trà My Way, tuyển ca sĩ cho quán từ ..-.0/... LH:, Viec tim nguoi, TP.HCM

Cafe - phòng trà My Way, tuyển ca sĩ cho quán từ ..-.0/... LH: Thâu ngân lấy mẫu đơn đăng tuyển, .5 KP., đường .5, P.Tân Quy, Q.7 Thiet ke website

Tin này đã cũ, không liên hệ người đăng
Chữ ký: Chưa cài đặt