Can ban may anh Canon 5D

minh muon giai nghe chup anh nen có nhu cầu bán lại trọn bộ CANON EOS 5D. Anh em có thể mua từng món hoặc trọn bộ tuỳ thích. Mình cho giá luôn.

Body: ..00USD (con rat moi)

Ong kinh L ..-70mm f/... L USM gia: .050USD.

Den: 5.0EX II (.00USD).

Rip: .00 USD.

Neu can lien he so dien thoai: 0.0.......55 (phuc) 

Tin này đã cũ, không liên hệ người đăng
Chữ ký: Chưa cài đặt