Can tuyen gap . tai xe lai xe gia dinh tp.hcm ../07

ToiTim.Net - Chao moi nguoi

Hien cong ty chung toi dang can tuyen gap . nhan vien lai xe cho gia dinh. Yeu cau co kinh nghien tren . nam, nhiet tinh voi cong viec. Luong theo thoa thuan. Co nhung che do chinh sach, phu cap rieng ... Moi thac mac xin lien he: yahoo:maihuyco0.@yahoo.com hoac dt:0..75......

Cam on moi nguoi da ghe qua.
----Reply---
(Nguon tin goc)
Tin này đã cũ, không liên hệ người đăng
Chữ ký: Chưa cài đặt