chím khứu bạc má mái

hi anh em, có anh em nào kinh nghiêm nuôi khứu không - làm sao phân biệt khứu trống mái - mới mua . khứu bạc má lông vàng da bò, nó kêu .wu............wu suốt ngày, con Thiet ke website

Tin này đã cũ, không liên hệ người đăng
Chữ ký: Chưa cài đặt