Dau Thu KTS VTC-HD Gia Re Tai Day! Đầu thu kỹ thuật số Hà Nội

Cong ty TNHH Dien Tu Vien Thong Bach Khoa Cong ty chung toi chuyen nhan cung cap&lap dat truyen hinh KTS VTC voi nhung loai dau thu VTC nhu: + F.0. thu tren .6 kenh truyen hinh mat dat gia ban la .,7 trieu + SD thu tren .0 kenh truyen hinh
Tel: 0.....5..0 (Hà Nội)
..700.000VNĐ

Tin này đã cũ, không liên hệ người đăng
Chữ ký: Chưa cài đặt