Giúp em bài viết hoàn chỉnh viết thư UPU lần thứ ..

yahoo_sad.gif mai em phai nop zui nhanh len hoem voi yahoo_bigsmile.gif

Xem kết quả phiếu:van hoc(Bạn có thể chọn nhiều lựa chọn)bai viet hoan chinh cua thu UPU lan thu ..poll_bg_1.gif ..,..%.bai viet hoan chinh cua thu UPU lan thu ..poll_bg_2.gif 66,67%.Tổng cộng: . phiếu* Chú ý: Bạn phải đăng nhập mới được phép bỏ phiếu.

Tin này đã cũ, không liên hệ người đăng
Chữ ký: Chưa cài đặt