Hạn ngạch thuế quan là gì?

--------tra loi-----------
Như tên gọi của nó, hạn ngạch thuế quan là mức hạn ngạch mà ở đó thuế quan có sự thay đổi. Hạn ngạch chỉ ra một số lượng mặt hàng nhất định, nhập khẩu dưới mức đó được hưởng thuế quan ưu đãi, còn nhập khẩu trên mức đó phải chịu thuế suất thông thường hoặc thuế suất mang tính phân biệt đối xử.
--------tra loi-----------
Nhà nước sẽ quy định số lượng nhập khẩu một mặt hàng nào đó với thuế suất thấp. Khi vượt qua số lượng này, hàng hóa nhập khẩu sẽ phải chịu thuế suất nhập khẩu cao hơn. Số lượng hàng hóa nhập khẩu với thuế suất sẽ được tính toán dựa trên sự cân đối giữa nhu cầu và năng lực sản xuất trong nước. Ví dụ: trong nước sản xuất được .0.000 tấn đối với mặt hàng X mà nhu cầu lên tới 70.000 tấn thì sẽ áp dụng thuế suất nhập khẩu thấp cho .0.000 tấn đầu tiên nhập về, đến tấn thứ .0.00. thì phải áp dụng thuế cao hơn. Đây là công cụ quản lý nhập khẩu nhiều nước đã dùng.
--------tra loi-----------
hạn ngạch thuế quan trong đó nhà nước sẽ đánh thuế phụ thuộc vào tỷ lệ ta nhập hay xuất hàng hóa, nguyên vật liệu và có một định mức để đánh thuế, nếu ít hơn thì không phải chịu thuế và nhiều hơn thì phải chịu thuế.

Tin này đã cũ, không liên hệ người đăng
Chữ ký: Chưa cài đặt