hcm ban ma tau kiem nhat

hien lay Tap Doan Trang Khuyet chung toi KO ban nhieu mau ma~ nhu truoc nua  chung toi ban 2 noai ma tau nhat va ma tau trung quoc: T.Q...ma tau dai` 55cm gia 280k   65cm gia 320k  75cm gia 350k  va 85cm gia 395k                                                                                   Hang nhat  noai 65cm gia 400k  noai 80cm gia 460k              kiem nhat dat hang truoc 10 ngay  dat coc 40% tien   tap doan chung toi cung cap them cac noai do dung tu ve : sung dien noai tam ban 7m noai 14m va noai 19m: chi so" sat thuong ca 3 noai: doi voi nguoi tren 45kg se bi ngat trong vong 30>45phut  nguoi tren 65kg se bi sốc dien ngat 15phut: chung toi co dui` cui sat dui cui dien roi dien.vv     DB chung toi co sung K.54    K59 hang T.Q new 100%     k54  k59 hang tiep chi co sung cũ da qua su dung. chung toi co" sung cool6    cool8 hang T.Q gia thuong luong
sung hoa cai noai 2  nong T.Q gia ko co" dinh tu` 4.5tr>>>6tr   tat ca cac noai kiem ma tau cua  chung toi bao hang 6 thang neu ri (set) hoan nai gap 5 lan tien: chung toi nhan giao hang tren toan quoc va giao hang tan nha o TP HCM  chung toi nhan dat so" luong lớn.      giam gia" tu` 10>25% neu lay hang tren 10>50 kay        LH. 01632106160  01219722625  nick yahoo. boy_mau_lanh_bg@yahoo.com   toilaaida@yahoo.com     vi su nhay cam cua cong viec so dien thoai sau 15>30 ngay chung toi se phai thay doi: khi thay doi so DT chung toi xe thong bao sau. neu khi dat hang ko lien he qua so DT cac ban co the ll qua yahoo                Tap Doan Trang KhuyetXem thêm: HCM bá mã tẩu

Tin này đã cũ, không liên hệ người đăng
Chữ ký: Chưa cài đặt