Kết mâm quả hình rồng phụng

Có mẹ nào biết cách kết trái cây hình rồng phụng trong ngưày cưới hỏi không? Chia sẻ với em với, em đang cần. Thanks!!!!

-----------Reply---------

Tin này đã cũ, không liên hệ người đăng
Chữ ký: Chưa cài đặt