Khi nhà giàu OC

MBRV - Đêm khuyu mắt mờ, lượng lờ lượm được mấy tấm ảnh.
bao giờ ta được như thế đây các bác ? ( nói mà tủi thân lương mình chắc đủ mua . cái đo nhiệt độ )

source
http://www.xtremesystems.org/forums/.....00mhz-.D..X-

---Reply----

---Reply----

ôi vãi nhầy

---Reply----

---Reply----

cũng bt thôi! cùng lắm là ra đê ở

---Reply----

---Reply----

Điểm nào cao hơn nhỉ

---Reply----

---Reply----

Cướp ngân hàng đi ! Dư làm chục bộ như vậy

---Reply----

---Reply----

kiếp quá, CPU ngon

---Reply----

---Reply----

---Reply----

Tin này đã cũ, không liên hệ người đăng
Chữ ký: Chưa cài đặt