Khoen + lồng

MBRV - HCM : .Khoen đẹp mới xong lông . mùa rất dạng người. Đang lên lữa đi gió ../.. líu lai rai buổi sáng và trưa. .tr7 chim +lồng bố lũng TQ(đầy đũ phụ kiện + áo lồng TQ) liên kệ Khoa 0.7...000. quận 7.
Hình
http://imageshack.us/photo/my-images/6./sdc.7....jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/..5/sdc.7....jpg/----Reply---

up----Reply---

up----Reply---

(T i n G o c)

Tin này đã cũ, không liên hệ người đăng
Chữ ký: Chưa cài đặt