Không nhận được thư gửi đến tại sao vậy??

Hộp thư dudaco@hcm.vnn.vn của tôi cả tháng nay không nhận được thư. Tất cả các thư gửi đến đều bị gửi trả lại kèm theo thông báo lỗi "mailbox overquota". Tôi không hiểu đây là lỗi gì. Vui lòng chỉ cho tôi cách khắc phục. Tôi xin cảm ơn!

--------tra loi-----------
Nguyên nhân của việc thư gửi đến hộp thư của Bạn bị gửi trả lại kèm theo thông báo lỗi "mailbox overquota" là do hộp thư của Bạn đã bị đầy (quá dung lượng). Bạn vào trang web http://webmail.vnn.vn, đăng nhập vào hộp thư và xóa bớt thư trong mục Inbox, SentMail, xóa tất cả các thư trong mục Trash.

Nếu Bạn sử dụng các Mail Client như Outlook Express để gửi/nhận thư thì Bạn nên bỏ chế độ lưu thư trên máy chủ để tránh trường hợp hộp thư bị đầy bằng cách: Bạn mở Outlook Express, chọn thực đơn Tools/Accounts/Mail/Properties/Advanced, bỏ đánh dấu tại ô Leave a copy of message on server
Chúc bạn thành công!

Tin này đã cũ, không liên hệ người đăng
Chữ ký: Chưa cài đặt