làm thế nào để tắt windows security alerts

Các huynh nào biết chỉ giùm, làm thế nào để tắt thông báo Windows Security Alerts hiện ở Task Bar. Để cho mỗi lần khởi động không hiện thông báo. Thanks!

-----------Reply---------
Vô security center / Change the way SC alerts me
bỏ chọn . dấu check là xong

-----------Reply---------
Thanks.....................

-----------Reply---------
-----------Reply---------
CongTroi.Com source from search & tinhte.com

Tin này đã cũ, không liên hệ người đăng
Chữ ký: Chưa cài đặt