Lấy nhan đề "Những người không chịu thua số phận", em hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của mình

làm hộ em bài văn này với,mai em nộp rùi
Đề:Nước ta có nhiều tấm gương vượt lên số phận, học tập thành công. Lấy nhan đề "Những người không chịu thua số phận", em hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của mình về những con người ấy.

Tin này đã cũ, không liên hệ người đăng
Chữ ký: Chưa cài đặt