Mẫu báo cáo kết quả sau thử việc

Bố mẹ nào có mẫu báo cáo kết quả sau thử việc cho mình xin với. Mình đang phải làm nhưng chưa biết làm như thế nào. Cảm ơn các bố mẹ trước.

-----------Reply---------
Không hiểu bạn muốn xin báo cáo để đánh giá nhân viên hay báo cáo quá trình thử việc của chính bạn ? Thông thường, nếu báo cáo quá trình của chính bạn thì phải gọi là bài thu hoạch và bạn phải tự viết. Còn nếu là mẫu đánh giá thì mình có đây, nhưng là mẫu đánh giá nhân viên trong quá trình làm việc thôi bạn ạ. Mẫu này mình dùng chung để đánh giá cả nhân viên cũ, mới,thử việc, đánh giá cuối năm. Có điều, mình làm trong công ty truyền thông nên các yếu tố đánh giá cũng mang đặc thù riêng, ko biết bạn có dùng được không ?

-----------Reply---------

Tin này đã cũ, không liên hệ người đăng
Chữ ký: Chưa cài đặt