Tuyển giữ xe

ToiTim - Viec tim nguoi, Tp.HCM, Tuyển giữ xe quán hủ tíu đường Lũy Bán Bích, Q.Tân Phú, .,.tr/th, là, từ 6h.0 sáng đến ..h trưa, bao ăn. Tel. 0.....0...
T i n G o c

Tin này đã cũ, không liên hệ người đăng
Chữ ký: Chưa cài đặt