Nêu cảm nhận của em về nhân vật bé thu trong tác phẩm chiếc lược ngà của nguyễn Quang Sáng

Mọi người giúp mình làm đề này với .Thứ hai mình nộp rồi.Giúp mình với mình cảm ơn nhiều yahoo_sad.gif yahoo_huggs.gif yahoo_batting.gif

Tin này đã cũ, không liên hệ người đăng
Chữ ký: Chưa cài đặt