Gà con Asil 50% Bkack Jap Asil

MBRV - HCM : .*Chuyên Cung Cấp Gà Asil Con các loại,từ Asil .00% đến Asil 50% lai tạo với Kelso và Peru :

* Đang có gà Black Jap Asil con 50% , . tuần tuổi, có 7 em ( . Trống . mái )
Mẹ Black Jap Asil + Cha Lai Kelso 50 % ( Gà cha bị mất trộm rồi không thể đưa hình lên AE xem được ) hình gà mẹ & gà con ở bên dưới những hình cuối.

Giá : .00K / em.

Ưu tiên bắt hết bầy
-------------------------

*Gà Con . Tuần Tuổi :
Asil Rặc .00% :
=> Cha Asil Cobra + Mẹ Black Jap Asil = .00.000

=> Cha Asil Cobra + Mẹ Asil Pure = .00.000

Asil Lai 50% :
=> Cha Asil Cobra + Mẹ Peru 50% ( Peru + Việt ) = .00.000

=> Cha Asil Cobra + Mẹ kelso 50% (Kelso + Việt ) = .00.000

*Gà Con . Tuần Tuổi :
Asil Rặc .00% :
=> Cha Asil Cobra + Mẹ Black Jap Asil = 600.000

=> Cha Asil Cobra + Mẹ Asil Pure = 600.000

Asil Lai 50% :
=> Cha Asil Cobra + Mẹ Peru 50% ( Peru + Việt ) = .00.000

=> Cha Asil Cobra + Mẹ kelso 50% (Kelso + Việt ) = .00.000

Liên hệ : Khoa ,0..7 6..0.. tại .../. Quang Trung ,Gò Vấp.
----Reply---

up----Reply---

up----Reply---

(T i n G o c)

Tin này đã cũ, không liên hệ người đăng
Chữ ký: Chưa cài đặt