Huệ, SN ...0, tốt nghiệp bằng, học viện hành chính, tin

MBRV - Nguoi tim viec, Ha-Noi, Huệ, SN ...0, tốt nghiệp bằng, học viện hành chính, tin học VP, nhanh nhẹn, nhiệt tình, giao tiếp tốt, cần tìm việc văn phòng ở Hà Nội. LH 0.6.5.00..., 0.0.50..5..Tel. 0.6..7..65.
T i n G o c

Tin này đã cũ, không liên hệ người đăng
Chữ ký: Chưa cài đặt