ban 3 choe than + 2 cu gay hcm

đi làm ko có thời gan nuôi nên cần bán lại 3 con choè than + 2 con cu gáy gá tổng cộng 5 con + lồng là 1 triệu
ai quan tâm liên hệ sdt: 01686260865 gặp thuận (thủ đức) hoặc gửi mail theo: vanthuanb2@gmail.com.
(chim tương đối dạn)

Tin này đã cũ, không liên hệ người đăng

Đây là tài khoản đăng tin chung dành cho người dùng không muốn đăng ký