Xe Gentra đời .007, màu đen, tên tư nhân, biển Hà Nội, xe

MBRV - Ban O to, Ha-Noi, Xe Gentra đời .007, màu đen, tên tư nhân, biển Hà Nội, xe rất tốt, giá .60 triệu. Tel. 0......0..
T i n G o c

Tin này đã cũ, không liên hệ người đăng
Chữ ký: Chưa cài đặt