Xe Toyota Zace GL .00.

MBRV - Ban O to, Tp.HCM, Xe Toyota Zace GL .00., màu xanh, xe nhà trùm mền, ít sử dụng, nội thất gầm mày zin, ..5tr. Tel. 0........6. Tel. 0..6.06.0.
T i n G o c

Tin này đã cũ, không liên hệ người đăng
Chữ ký: Chưa cài đặt