Ban dat 6x7, SH dong su huu, 500tr. Ngay nga tu ga, gan NH DONG SONG XANh

MBRV - Nhuong QSD dat, Tp.HCM, Có GPXD . trệt, . lầu, bản vẽ, cần tiền bán gấp. LH: Van 0......06.. LH: van, . Pho Quang Tan binh, Tel. 0......06., 0......06.
T i n G o c

Tin này đã cũ, không liên hệ người đăng
Chữ ký: Chưa cài đặt