Thanh lý bán gạch bông lót nền, nhà xưởng

MBRV - Cac mat hang khac, Tp.HCM, Thanh lý bán gạch bông lót nền, nhà xưởng, số lượng 6000m., KT .0x.0cm, giá rẻ.Tel. 0..56.7.7.
T i n G o c

Tin này đã cũ, không liên hệ người đăng
Chữ ký: Chưa cài đặt