Nữ NV văn phòng du lịch, NV kinh doanh, làm HC, TNTC trở

ToiTim - Viec tim nguoi, Ha-Noi, Nữ NV văn phòng du lịch, NV kinh doanh, làm HC, TNT/C trở lên, ưa nhìn, thạo máy tính. Nộp HS tại: số .5/.5/6. đường Mễ Trì, 0..550..5.
T i n G o c

Tin này đã cũ, không liên hệ người đăng
Chữ ký: Chưa cài đặt