Cách Fix lỗi vào Cydia bị văng ra

Cách Fix lỗi vào Cydia bị văng ra :)
Hãy thử từng cách một từ trên xuống dưới, cách nào không được hãy chạy tiếp cách tiếp theo nhé

Trước tiên các bác phải down iphone browser hoặc ifun box để có thể làm được các bước dưới đây
Download iphone browser
ifux box Download

.)Tìm và Xóa tất cả các file trong var/lib/apt/lists, ngoài trừ thu mục ‘partial’
.)Tương tự Xóa tất cả các file trong thư mục applications/cydia/sources ngoại trừ thư mục ‘partial’ và các file apt.bigboss*
.) Xóa tất cả các file trong thư mục var/lib/dpkg/updates nếu có

Khởi động lại Iphone và vào lại cydia.

thanks bác nhìu haz! em cũng bị tương tự.

Tin này đã cũ, không liên hệ người đăng
Chữ ký: Chưa cài đặt