Phá rừng tại Anh Sơn - Thanh Chương(Nghệ An)

ToiTim.Net - (CL)-Thời gian gần đây lợi dụng việc được khai thác trắng rừng trồng, một số cán bộ, nhân viên Công ty lâm nghiệp Anh Sơn đã cho triệt hạ hàng chục ha rừng tái sinh và rừng nứa, rừng hỗn Xem tiep..
Tin này đã cũ, không liên hệ người đăng
Chữ ký: Chưa cài đặt