khac phuc loi reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key

FAQ - noi toc tan - 10.11.2009 - 12:50

Trao đổi công nghệ - htc kaiser se - 14.03.2010 - 15:00

Tin công nghệ - hugonet - 30.08.2009 - 15:33

Máy tính, laptop, linh kiện - herowin - 08.09.2010 - 10:55

Trao đổi công nghệ - thoi co thau - 27.08.2010 - 19:00

Máy tính, laptop, linh kiện - saigon nokia bac - 24.08.2010 - 23:55

Trao đổi công nghệ - xemphimlauxanh - 22.11.2009 - 23:23

FAQ - ameo gb - 12.11.2009 - 21:20

FAQ - hcm cho nao - 08.11.2009 - 20:12

Máy bị lỗi không boot khởi động được hỗ trợ mình với ...

Trao đổi công nghệ - Hack thu hoach ... - 21.12.2011 - 17:08