Thảo luận PII B.5 với game World of Tank

MBRV - Hi all! Nếu em post ko đúng chổ nhờ mod chuyển đi tới nơi cần tới dùm!
Mềnh đang sài PII B.5 khi chơi game WoT lúc nào củng thấy chỉ load . core < .0% thấy tội em CPU quá. Bật task manager set anfinity chỉ thấy deni ko cho set anfinity
Ko lẻ mấy e B.5 nào củng vậy? Giống mem nicetheday lỗi CS. với B.5 vozforums.com/showthread.php?t=.6.6.6.
Mong cao nhân vào giúp ạ!---Reply-------Reply----

Có thể là do game chỉ hỗ trợ . Core,nhiều bạn cho máy chạy mà cứ xót là làm sao nhỉ---Reply-------Reply-------Reply----

Tin này đã cũ, không liên hệ người đăng
Chữ ký: Chưa cài đặt