Thiết đặt vùng in trong Excel .007 ?

--------tra loi-----------
Khi làm việc với một bảng tính lớn, có lúc bạn chỉ cần in ra chỉ một phần của bảng tính đó. Hãy thực hiện các bước sau để hoàn tất công việc của mình:

.. Chọn phần của bảng tính mà bạn muốn in ra.
.. Trên thanh Ribbon, chọn tab Page Layout.
.. Click Print Area và chọn Set Print Area.

Khi bạn in bảng tính thì chỉ phần bạn đã chọn làm vùng in được mới được in ra mà thôi. Để bỏ chọn vùng in và trở về với chế độ in toàn bảng tính, bạn hãy:

.. Trên thanh Ribbon, chọn tab Page Layout.
.. Click Print Area và chọn Clear Print Area.

Tin này đã cũ, không liên hệ người đăng
Chữ ký: Chưa cài đặt