Tìm trường mầm non ở quận Bình Thạnh

Cò Mẹ nào ở quận Bình thạnh, biết trường mầm non nao có chất lượng tốt chỉ giúp mình với nhé! Lớp khoảng .0-.5 bé thôi.
-----------Reply---------
Trích:
Nguyên văn bởi hutiumi

Cò Mẹ nào ở quận Bình thạnh, biết trường mầm non nao có chất lượng tốt chỉ giúp mình với nhé! Lớp khoảng .0-.5 bé thôi.
B ạn n ên cho bi ết t í th ông tin th ì m ới c ó th ể ch ỉ đ úng y êu c ầu đ ư ợc ch ứ
V í d ụ: Nh à b ạn ở đ âu, đi l àm đ ư ờng n ào ti ên, HP kho ảng bao nhi êu, con b ạn m ấy th áng…

__________________

-----------Reply---------
Trích:
Nguyên văn bởi hutiumi

Cò Mẹ nào ở quận Bình thạnh, biết trường mầm non nao có chất lượng tốt chỉ giúp mình với nhé! Lớp khoảng .0-.5 bé thôi.

C òn đ ây l à danh s ách c á tr ư ờng ở B ình Th ạnh, b ạn c ó th ể DT đ ể tham kh ảo
MẦM NON . 7.- PHÓ ÐỨC CHÍNH Phường . - Quận Bình Thạnh ....7..
MẦM NON . ..- VŨ TÙNG Phường . - Quận Bình Thạnh .......
MẦM NON . ../.A- ÐINH TIÊN HOÀNG Phường . - Quận Bình Thạnh .....0.
MẦM NON 5 .0./.7- NGUYỄN VĂN ÐẬU Phường 5 - Quận Bình Thạnh .....5.
MẦM NON 6 .5/..- NGUYỄN VĂN ÐẬU Phường 6 - Quận Bình Thạnh .......
MẦM NON 7B .../..- LÊ QUANG ÐỊNH Phường 7 - Quận Bình Thạnh .......
MẦM NON ..A .7. LÊ QUANG ĐỊNH Phường .. - Quận Bình Thạnh .5.5..57
MẦM NON ..B 0.- TĂNG BẠT HỔ Phường .. - Quận Bình Thạnh .. ... ...
MẦM NON .. ...- NƠ TRANG LONG Phường .. - Quận Bình Thạnh ......6
MẦM NON .. ..0 Nơ Trang Long Phường .. - Quận Bình Thạnh 55....7
MẦM NON .. ./.7 - NƠ TRANG LONG Phường .. - Quận Bình Thạnh ....65.
MẦM NON .5 ...B- BẠCH ÐẰNG Phường .5 - Quận Bình Thạnh ...6.5.
MẦM NON .5B 57/.. DE - ÐIỆN BIÊN PHỦ Phường .5 - Quận Bình Thạnh ..0.77.
MẦM NON .7 ..0 ÐIỆN BIÊN PHỦ Phường .7 - Quận Bình Thạnh ...67..
MẦM NON .. 60 HUỲNH MẪN ÐẠT Phường .. - Quận Bình Thạnh ...06..
MẦM NON .. .../.5 - XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH Phường .. - Quận Bình Thạnh ...60..
MẦM NON .. .. A - NGÔ TẤT TỐ Phường .. - Quận Bình Thạnh ....007
MẦM NON ..A .- ÐINH BỘ LĨNH Phường .. - Quận Bình Thạnh .....57
MẦM NON ..B ..- HUỲNH ÐÌNH HAI Phường .. - Quận Bình Thạnh .....0.
MẦM NON .5A .F - CƯ XÁ TÂN CẢNG Phường .5 - Quận Bình Thạnh .......
MẦM NON .5B .0 LÔA- CƯ XÁ .07 Phường .5 - Quận Bình Thạnh ....6..
MẦM NON .6 ..5/6 - XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH Phường .6 - Quận Bình Thạnh .....00
MẦM NON .7 KHU II- CƯ XÁ THANH ÐA Phường .7 - Quận Bình Thạnh .......
MẦM NON .. ... BIS BÌNH QUỚI Phường .. - Quận Bình Thạnh .5566...
MẦM NON CL 7A ../... - NƠ TRANG LONG Phường 7 - Quận Bình Thạnh .......
MG HOA ANH ĐÀO .77/.. LÊ QUANG ÐỊNH Phường 5 - Quận Bình Thạnh 5.5.05.
MN TT HOA HỒNG .. HOÀNG HOA THÁM Phường 7 - Quận Bình Thạnh ...0.0.
MN TT MAI LINH .6. NƠ TRANG LONG Phường .. - Quận Bình Thạnh 55.0.70
MN TT THIÊN ANH .55 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH Phường .7 - Quận Bình Thạnh ..0...7
MN TT KIM ĐỒNG ../. LÔ K C/X THANH ĐA Phường .7 - Quận Bình Thạnh .....76
MN TT MAI THÔN .70 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH Phường .. - Quận Bình Thạnh ....76.
MG TT MAI HOA .0 PHAN ĐĂNG LƯU Phường 7 - Quận Bình Thạnh .......
MG TT BÔNG HỒNG 57/. NƠ TRANG LONG Phường .. - Quận Bình Thạnh 55....7
MG TT .. ./. NGUYỄN HUY LƯỢNG Phường .. - Quận Bình Thạnh ....0.7
Lop MNTTSong Ngọc 6/. F. Xô Viết Nghệ Tỉnh P.7, QBT Phường . - Quận Bình Thạnh 55667..
NTGĐ Trúc Thuỷ 007 lô .. Cư xá Thanh Đa P.7,QBT Phường .7 - Quận Bình Thạnh 5560..0
NTGĐ Bé By .7./. Nơ Trang Long P.., QBT Phường .. - Quận Bình Thạnh .0...00..
.7CO .7CO cu xa .0. p.5 QBT Phường .5 - Quận Bình Thạnh ....0..
NTGĐ Hoa Quyên .6. Bùi Đình Tuý P.., QBT Phường .. - Quận Bình Thạnh 5.0..6.
NTGĐ Tuổi Hoa .7. Xô Viết Nghệ Tỉnh P.5, QBT Phường .5 - Quận Bình Thạnh .0.0.00
Lớp MGTT ..B .56/7 Bằch Đằng P.., QBT Phường .. - Quận Bình Thạnh 5.0..0.
Lớp MGTT ..C ..5/.6 Lê Quang Định P.., QBT Phường . - Quận Bình Thạnh ....5..
Lớp MGTT .7A .55/5 Xô Viết Nghệ Tỉnh P.7, QBT Phường . - Quận Bình Thạnh ...6...
Lớp MGTT .7B .55/. Xô Viết Nghệ Tỉnh P.7, QBT Phường . - Quận Bình Thạnh .....77
Lớp MGTT .7C .55/. Xô Viết Nghệ Tỉnh P.7, QBT Phường . - Quận Bình Thạnh ...0.55
Lớp MGTT .6A 5.5/.. Xô Viết Nghệ Tỉnh P.6 BT Phường . - Quận Bình Thạnh ...665.
Lớp MGTT .6B .66/.A Đinh Bộ Lĩnh P.6 QBT Phường .6 - Quận Bình Thạnh ...5676
MGTT Anh Sáng .0 Đinh Bô Lĩnh P.., QBT Phường .. - Quận Bình Thạnh ......5
Lớp MGTT Hồng Nhi ..5 Bùi Đình Tuý p.., QBT Phường . - Quận Bình Thạnh .....65
Lớp MGTT Phước An .. Xô Viết Nghệ Tinh P.., QBT Phường . - Quận Bình Thạnh ..0.066
Lớp MGTT Phường . ..0 Buì Hữu Nghiã P., QBT Phường . - Quận Bình Thạnh ...7...
Lớp MGTT Thanh Tâm 50 Huỳnh Mẫn Đạt P.., QBT Phường . - Quận Bình Thạnh ....0..
Lớp MNTT . tháng 6 ..C5 cư xá .0. đường D. P.5, QBT Phường . - Quận Bình Thạnh 5..0706
Lớp MNTT .6A .66C/.C Xô Viết Nghệ Tỉnh P.6,QBT Phường . - Quận Bình Thạnh .....00
Lớp MNTT .7C 6.. Xô Viết Nghệ Tỉnh P.7, QBT Phường . - Quận Bình Thạnh 55667..
Lớp MNTT Apolo Khu TMDV Đất Phương Nam... Chu Văn An P.. Phường .. - Quận Bình Thạnh 5.65.6.
Lớp MNTT Banh và Bi Phường 6 - Quận Bình Thạnh .....7.
Lớp MNTT Bé Ngoan ..0 Bùi Đình Tuý P.., QBT Phường .. - Quận Bình Thạnh .......
Lớp MNTT Bé Ngoan .0./5./. Nguyễn Xí P.6, QBT Phường . - Quận Bình Thạnh 5....60
Lớp MNTT Búp Bê ..5/.. Buì Hữu Nghiã P., BT Phường . - Quận Bình Thạnh .....6.
Lớp MNTT Hoa Cúc .../..A Hoàng Hoa Thám P6 BT Phường 6 - Quận Bình Thạnh ......5
Lớp MNTT Hoa Cúc Trắng .5 Phan Văn Trị P.. BT Phường .. - Quận Bình Thạnh ...0.76
Lớp MNTT Hoa Mai . ..0 Chu Văn An P.6,QBT Phường . - Quận Bình Thạnh 5..0605
Lớp MNTT Hoạ Mi .7B Nguyễn Thượng Hiền P5, BT Phường 5 - Quận Bình Thạnh 5.70.7.
Lớp MNTT Hoạ Mi 5. Nguyễn Cữu Vân P.7,QBT Phường . - Quận Bình Thạnh ...55.0
Lớp MNTT Hoa Phượng .7 Bùi Đình Tuý P.6,QBT Phường .6 - Quận Bình Thạnh 5.....6
Lớp MNTT Hoa Sữa .60E/.0 Nơ trang Long P..,QBT Phường . - Quận Bình Thạnh .5.....
Lớp MNTT Hoàng Anh .../.. Phan Văn Trị P.., Q.BT Phường . - Quận Bình Thạnh 5.6.66.
MNTT . tháng . ... Phan Văn Hân P.7, QBT Phường .7 - Quận Bình Thạnh ..0775.
Lớp MNTT Hướng Dương ..0/.. Điện Biên Phủ P.7, QBT Phường .7 - Quận Bình Thạnh .......
NTGD Lan Anh .B Hoa Hoa Tham P7 QBT Phường 7 - Quận Bình Thạnh .....5.
Lớp MNTT Khang Anh .00 Nguyễn Văn Đậu P..,QBT Phường . - Quận Bình Thạnh 5.5.077
Lớp MNTT Lôc An .. Ngô Đức Kế P..,QBT Phường . - Quận Bình Thạnh 5.6667.
Lớp MNTT Mi Sa .0. Chu Văn An P.6, QBT Phường . - Quận Bình Thạnh ...000.
Lớp MNTT Mỹ Phước ..0C/C Mỹ Phước, đường Bùi Hữu Nghĩa, P., Q.BT Phường . - Quận Bình Thạnh ..7650.
Lớp MNTT Nai Bi .../.0A Điện Biên Phủ P.5, QBT Phường . - Quận Bình Thạnh ..0....
Lớp MNTT Ngọc Bảo .6 Nguyên Hồng P.., QBT Phường .. - Quận Bình Thạnh 5.6...6
Lớp MNTT Nhật Vy ...A Nguyễn Thượng Hiền P6 BT Phường . - Quận Bình Thạnh .....6.
Lớp MNTT Phương Dung ..6/65 Phan Văn Trị P.., QBT Phường . - Quận Bình Thạnh 5.6....
Lớp MNTT Sao Mai .0./7 Nguyễn Xí P.6, QBT Phường .6 - Quận Bình Thạnh ....50.
Lớp MNTT Sơn Ca ..7 Phan Văn Trị P.., Q. BT Phường .. - Quận Bình Thạnh 5.6....
Lớp MNTT Su Su ..7D5 Điện Biên Phủ P.5, BT Phường . - Quận Bình Thạnh 5..50..
Lớp MNTT Thanh Xuân 6./56/.5 đường D. P.5, QBT Phường .5 - Quận Bình Thạnh ......655
Lớp MNTT Thiên Ân .../. Võ Duy Ninh P.., QBT Phường .. - Quận Bình Thạnh ..06...
Lớp MNTT Thiên Thần Nhỏ 7./. Buì Đình Tuý P.., QBT Phường .. - Quận Bình Thạnh .0...005.
Lớp MNTT Trúc Xanh S7 C/C Miếu Nổi P., QBT Phường . - Quận Bình Thạnh 5.706.6
Lớp MNTT Tuổi Hồng ..B7 Cư xá .0. P.5, QBT Phường .5 - Quận Bình Thạnh ...0.05
Lớp MNTT Tuổi Thơ ...C Lê Quang Định P5,Q.BT Phường . - Quận Bình Thạnh ..5.506
Lớp MNTT Tuổi Thơ .76 Phan Văn Trị P.., QBT Phường .. - Quận Bình Thạnh .....6.
Lớp MNTT Tuổi Thơ .7 Bis Điện Biên Phủ P.5, QBT Phường . - Quận Bình Thạnh .....65
Lớp MNTT Văn Thánh Bắc ..-.0 Văn Thánh Bắc P.5, QBT Phường . - Quận Bình Thạnh ......0
Lớp MNTT Việt Nhi 0..P Cư xá Thanh Đa P.7, QBT Phường . - Quận Bình Thạnh .....7.
Lớp MNTT Cà Rốt ...D5 Điên Biên Phủ P.5,Q. BT Phường .5 - Quận Bình Thạnh ....50..
Lớp MNTT XuKa ..A Nguyễn Trng Trực P5,Q.BT Phường 5 - Quận Bình Thạnh 5.5..6.
-----------Reply---------
Cảm ơn nhà agu.thangba đã cho mình một số địa chỉ trên! Nhà mình ở đường Phan Chu Trinh, Phường .. Q BT. Mình muốn tìm trường cho bé . tuổi nhà mình. Học phí phải chăng ..5- . triệu/tháng, có sân chơi thoáng, lớp học từ .0- .5 bé ( tối đa .0), có camera online càng tốt, địa diểm cách nhà mình khoảng 6km đổ lại. Có Mẹ nào biết chỉ giúp mình với nhé!
-----------Reply---------
Nhà mình cũng ở đường Phan Chu Trinh,F..,Q Bình Thạnh đây,bạn tham khảo trường Pandakid (.. Phan Kế Bình-Q.) và Bé Yêu Ơi (... Nguyễn Thượng Hiền-Chung cư Botanic thử nhé) Đường Phan Chu Trinh thì có trường MN..B và ..B là gần nhất,nhưng đông bé lắm
-----------Reply---------
mình cũng đang tìm trường ở BT đây, mình ở F.5
-----------Reply---------
đồng hương p.5 nè bcc ơi, mình cũng đang tìm trường cho con, mệt thật nhỉ, có gì thông tin mình với nhé
thanks bạn
-----------Reply---------
Trích:
Nguyên văn bởi conheocon

đồng hương p.5 nè bcc ơi, mình cũng đang tìm trường cho con, mệt thật nhỉ, có gì thông tin mình với nhé
thanks bạn
bạn có nghe nói gì về trường Văn Thánh Bắc không, đang muốn gửi chỗ nào gần nhà cho tiện đưa đón, mình cũng đã lên Pandakid rùi, thấy cũng được lắm, trường Nemo thấy lớp ít bé, nhưng học phí mắc quá. có tìm đc ở đâu nhắn mình với nha. Bé bạn nhiêu tháng rùi?
-----------Reply---------
mình cũng đang nhắm nhe Pandakid đây, Bcc lên trường ấy rồi ah, thấy thể nào, kể mình nghe với, mình đang định sáng thứ . lên xem thử nè, gần nhà mình là .5B-trường công, ko biết CSVC thế nào nhưng mà nghe nói cũng khó vô đấy, bé mình .7m rồi, còn bé bạn bn tháng?
have fun
bye
-----------Reply---------
Mình quyết định cho bé học ở mâm non ..B rồi, Tuy CSVC không bằng máy trường kia, lớp lại đông, nhưng được cái trường gần nhà, và thoáng, có sân chơi. đầu tháng 6 này bé bắt đầu học hè đấy, bé học lớp mầm ., có bé nào học cùng không vậy?
-----------Reply---------

Tin này đã cũ, không liên hệ người đăng
Chữ ký: Chưa cài đặt

Con mình mới gửi ở mầm non Ngôi Sao Nhí

dangtinraovat
dangtinraovat's picture

Con mình mới gửi tại trường Ngôi Sao Nhí P3 quận Bình Thạnh. Mẹ đến đó xem thử coi sao.

Mầm non Ngôi Sao Nhí - Mầm non quận Bình Thạnh

dangtinraovat
dangtinraovat's picture

Mầm non Ngôi Sao Nhí
23/5/6, Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.Bình Thạnh, HCM
Nhận các bé từ 1 tuổi
Học từ thứ 2 đến thứ 7
Học phí:1.200.000 Đ
www.facebook.com/ngoisaonhi
Vui lòng liên hệ cô Trang theo SĐT: 0902.978.698
HỌC PHÍ GIÁ RẺ -ĐÓN TRẺ ĐẾN TRƯỜNG