Giá bạc hôm nay

Cách tính giá bạc
- Lấy giá báo trên kitco hình trên, giá màu xanh lá là giá cuối cùng.
- Dùng máy tính cá nhân làm phép tính để tính giá 1 lượng
 ( Giá Bạc hiện tại x tỉ giá usd tại VN hiện tại ) / 0.83 = giá VND/ 1luong


 
 
Cách tính giá bạc
- Lấy giá báo trên kitco hình trên, giá màu xanh lá là giá cuối cùng.
- Dùng máy tính cá nhân làm phép tính để tính giá 1 lượng
 ( Giá Bạc hiện tại x tỉ giá usd tại VN hiện tại ) / 0.83 = giá VND/ 1luong


ví dụ:
( 31.7 $ cho 1 ource x 20.850 vnđ ) / 0.83 = 796.319 vnđ / 1 lượng bạc
 
Mời bạn cùng thảo luận, góp ý cách tính dưới đây nhé
"giá bạc bán ra hôm nay" thường trênh lệch khoảng 10% là tương đối.

Tin này đã cũ, không liên hệ người đăng
Chữ ký: Chưa cài đặt