Tư vấn các chỉ số thai nhi theo tuần (Phần ..)

?ALL: Hoale xin mở nhà mới ở đây nhé.

Chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ, lạc quan và mọi điều tốt lành sẽ đến với các bạn

Link nhà cũ (phần ..) ở đây nhé:
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=..5.6.__________________

Yêu người ... Yêu đời ... Yêu cuộc sống ... [CÁC SỐ ĐO VÀ CÁC VẤN ĐỀ CỦA BMMT]

-----------Reply---------
Hôm ../.0 em đi siêu âm được kết quả như sau. Em nhờ chị tư vấn dùm em xem bé em có bị nhỏ và lùn không nha..và nhau,ối có vấn đề gì không. Em cám ơn nhiều:
Ngôi thai: đầu hạ vị
Tim thai: .57 lần/phút
ĐK lưỡng đỉnh: 7.mm
ĐK ngang ngực: 6.mm
ĐK ngang bụng : 76mm
CD xương đùi : 5.mm
Trọng lượng thai nhi: ..00g
Nhau: mặt trước
Độ trưởng thành: độ .
Ối: xoang lớn nhất 7.mm
Thai .0w
ngày dự sinh ../../.00.

-----------Reply---------
ChÞ ¬i xem gióp em víi ¹
KÕt qu¸ siªu ©m cña em ngµy .6/.0 /.00. nh­ sau
-sè l­¬ng : 0. thai trong tö cung
-cö ®éng thai nhi ( +)
+PhÇn ®Çu :
-N·o thÊt bªn: 6mm
-TiÓu n·o : ..mm
-V¸ch trong suèt :b×nh th­êng
-®­êng gi÷a : B×nh Th­êng
-Nh·n cÇu . bªn : cã
-Kho¶ng c¸ch gi÷a hai hèc m¾t : ..mm
-Vßm sä b×nh th­êng
-®é dµy da g¸y : .mm
-Hè sau : .mm
-Mòi :.mm
-M«i b×nh th­êng
-BPD : .7mm
-OFD : ..mm
+ Ngùc
-. buång tim
-V¸ch liªn thÊt : liªn tôc
-XuÊt ph¸t quai ®mc: b×nh th­êng
-Phæi b×nh th­êng
-Vßm hoµnh : b×nh th­êng
-TÇn sè tim thai : .6./lÇn phót
+ Bông
-gan cã, d¹ dµy cã, thËn cã, bµng quang cã, ruät non cã, ®¹i trµng cã
-AC : ..mm
-Thµnh bông tr­íc b×nh th­êng
-APTD : .6mm
-Cät sèng b×nh th­êng
-TTD : .6mm
+ Ch©n tay
-x­¬ng ®ïi: ..mm – ..mm
-x­¬ng c¼ng ch©n : ..mm -..mm
-chiÒu dµi bµn ch©n : .5mm- .5mm
-x­¬ng c¸nh tay : ..mm- ..mm
-x­¬ng c¼ng tay : ..mm- ..mm
-bµn tay b×nh th­êng
+ §éng m¹ch rèn
-PI : ....
-RI : 0,7.
-S/D : .,..
-PsV cm/s : ..,5
-EDV cm/s : .0,.
-MnV cm/s : .5,.
+ c¸c phÇn phô cña thai nhi : n­íc èi b×nh th­êng,
-b¸nh rau : mÆt tr­íc
-d©y rèn : . ®éng m¹ch, . tÜnh m¹ch
-tu«i thai t­¬ng ®­¬ng .. tuÇn . ngµy
-dù kiÕn sinh : .5/0./.0.0
chÞ xem gióp em víi nhÐ

-----------Reply---------

Trích:

Nguyên văn bởi hoale.0.7.

Chào bạn,

Theo kinh cuối:

+...0: tuổi thai là .. tuần . ngày.
Theo siêu âm: .. tuần . ngày.
Xương đùi không ngắn.
Cân nặng ước tính khoảng ....g, trong giới hạn bình thường của tuổi thai.

+....0: tuổi thai là .. tuần . ngày.
Theo siêu âm: .. tuần.
Xương đùi hơi ngắn so với số đo trung bình của tuổi thai (65mm) -> do sai số vì ở các lần siêu âm trước xương đùi không ngắn.
Cân nặng ước tính khoảng .560g, hơi nặng cân so với cân nặng trung bình của tuổi thai (..77g).
Chỉ số ối vẫn trong giới hạn bình thường.

Như vậy theo Hoale thì bé đang phát triển bình thường và sai lệch trên là do sai số trong siêu âm.

Chúc bạn mọi điều tốt lành.

chị ơi em cám ơn chị nhiều lắm ạ. Chúc chị luôn vui khỏe để có sức tư vấn cho các mẹ ạ hihihihi

-----------Reply---------
chi xem giup em voi a. may tinh cua em ko go duoc tieng viet a
ket qua sieu am ngay .6/.0 /.00. nh­ sau
- so luong : 0. thai trong tu cung
-ccu dong thai nhi ( +)
+Phan dau :
- nao that ben : 6mm
-Tieu nao : ..mm
-vach trong suot binh thuong
-duong giua binh thuong
-Nhan cau hai ben :co
-Khoang cach giua hai hoc mat : ..mm
-Vom so binh thuong
-do day da gay : .mm
-Ho sau : .mm
-Mui i :.mm
-Moi binh thuong
-BPD : .7mm
-OFD : ..mm
+ Nguc
-. buong tim
-vach lien that : lien tuc
-Xuat phat quai dmc : binh thuong
-xuat phat quai dmp : binh thuong
-Vom hoanh : binh thuong
-Tan so tim thai .6./lan /p
+ Bung
-gan co, da day co. than co, bang quang co, ruot non co, dai trang co
-AC : ..mm
-thanh bung truoc : binh thuong
-APTD : .6mm
-Cot song binh thuong
-TTD : .6mm
+ Chan tay
xuong dui : ..mm – ..mm
- xuong cang chan : ..mm -..mm
-chieu dai ban chan : .5mm- .5mm
-x­uong canh tay : ..mm- ..mm
-x­uong cang tay ..mm- ..mm
-ban tay binh thuong
+ D/M ron
-PI : ....
-RI : 0,7.
-S/D : .,..
-PsV cm/s : ..,5
-EDV cm/s : .0,.
-MnV cm/s : .5,.
+cac phan phu cua thai nhi
-banh rau : mat truoc
- ­nuoc oi : binh thuong
-day ron : . dong mach, . tinh mach
-tuoi thai .. tuan . ngay
-du sinh : .5/0./.0.0
chi xem giup em voi nhe


-----------Reply---------
Chị Hoale oi, em có điều băn khoăn rất cần sự tư vấn của chị. Chị giúp em với nhé
Theo CKKC của em là ngày .0/., tính đến bây giờ là được .. tuần . ngày, nhưng hôm qua em đi siêu âm thì các chỉ số của bé nhà em (chiều dài xương đùi 5,..cm; lưỡng đỉnh 7.mm, cân nặng ..0.gr, nhịp tim ...l/phút) tương đương với thai .7 tuần . ngày. Nếu tính theo CKKC thì khoảng .6 tuần nữa là em sinh bé, còn tính theo kết quả siêu âm thì khoảng .. tuần nữa là em sinh bé. Vậy chị cho em hỏi tính ngày dự sinh bé là theo CKKC hay theo kết quả siêu âm vậy chị?
Em cảm ơn chị nhiều ạ!

-----------Reply---------
em xin chào chị Hoale !
Xin chị xem giúp e kết quả s.am của bé nhà e với ạ.

KKC ../6 (vong kinh dài từ .0 -..)

tim thai ; .6. l/ph

CDdm : 50 mm
Dộ mờ da gáy : ..6 mm ( thử kết quả sàng lọc . tháng dầu thai kỳ,đều có nguy cơ thắp)

ngày ../., tương đương thai .. T . ngày.

- DKLĐ : .6 mm

CD Xđ : .0 mm

ĐKNB: .. mm

CVB: .07 mm

ĐK ngang tieu nảo : .6 mm

ngã tư nảo thất : .,0 mm ( bt < .0mm)

ĐK . gian hốc mắt : .0 mm

ngày s.am .6 / .0 thai được .6 T

không thấy ghi cân nặng,hỏi bs cũng không nói, chị cho e hỏi bé nhà e có nằm trong chuẩn không chi ? chị tính dùm e bé nặng bao nhiêu rồi hả chị, dể nếu bé nhẹ cân e sẽ cố gắng thêm ( vì e ngén nặng an uống rất khó chi ạ)

Mong chị giúp e, chúc chi nhiều sức khỏe

-----------Reply---------
Chị ơi, hnay em đi siêu âm mốc ..-.. tuần kết quả như sau:

- . thai
- Đường kính lưỡng đỉnh: .0mm
- Chiều dài xương đùi: .mm
- Xương cánh tay: 7mm
- Chu vi vòng bụng: 6.mm
- Chu vi vòng đầu: 76mm
- Dày da gáy: .,6mm
- Nhịp tim: .60l/phút
- Cân nặng: 67gr
- Dự kiến tuổi thai: .. tuần 00 ngày

Chị xem hộ em mọi thông số có phát triển bình thường ko nhé! THanks chị.

-----------Reply---------
Chào chị Hoale có thể KT giúp em SA ngày .6/.0

KKC ../0./.00. thai tương đương .. tuần. Kì kinh của em khoảng từ ..-.0 ngày

DKLD : .5 mm
CĐX : 6. mm
Cân nặng : .550 kg +- .5.
Theo SA ..-.. tuần
Chị tính lại giúp em cân nặng em bé và xem bé có phát triên tốt kg?

Cám ơn chị

-----------Reply---------
chúc mừng tân gia nè:Laughi ng::Laughi ng:. chúc chị hoale sức khỏe dồi dào để trả lời hết thắc mắc của chúng em, nhân tiện em hỏi chị luôn, em đi siêu âm độ mờ da gáy cho con hôm qua là ..5 mà hôm nay ... sao bé lại tăng nhanh vậy ạ, và có đáng lo lắng không hả chị.

-----------Reply---------

Tin này đã cũ, không liên hệ người đăng
Chữ ký: Chưa cài đặt