tuyển thợ điêu khắc gỗ

Mô tả chi tiết hiện đang cần tuyển thợ đục,chạm gỗ.   làm lục bình và chạm khắc tượng phật   liên hệ 0.7. 7.. 56. loc

Trích Thiet ke website

Tin này đã cũ, không liên hệ người đăng
Chữ ký: Chưa cài đặt