En444676:Bon rua chen va Bep

Quote:Theo ngũ hành thì Thuỷ Hoả kỵ nhau, bồn rửa chén và bếp nằm đối diện nhau thì trong nhà không được yên gây nhau hoài.

Khi mua nhà Quan trọng nhất là thế đất nhà, hướng nhà và tiểu sử căn nhà. Nếu mua nhà mà bồn rửa chén và bếp nằm đối diện nhau thì có thể dùng hác phong thủy để sửa như sau:

1. Nếu bồn rửa chén và bếp đối diện nhau thì mình đặt 1 miếng thảm chùi chân màu xanh lá cây (Mộc) ở giữa. Thuỷ dưỡng Mộc, Mộc lại dưỡng Hoả.
2. Nếu bồn rửa chén và bếp kế liền nhau thì mình để 1 chậu hoa nhỏ hoặc cái giá để dao bằng gỗ ở giữa.

Expired
Signature: later