En..0..6:Can mua cho husky con

Mình cần mua . em Husky lông màu gì cũng được. Yêu cầu: Đực, khoảng . tháng tuổi, có sổ sức khỏe và đã chích ngừa đầy đủ, khỏe mạnh, chó nhà gây
Expired
Signature: later