En..5.07:Muon mo . trang trai nuoi dong vat nhu : tho, ga, ky da, nhim...lieu co phai xin giay phep nuoi dong vat hoang da?

Mình muốn mở . trang trại nuôi động vật đại loại như : thỏ, gà, kỳ đà, nhím...liệu có phải xin giấy phép nuôi động vật hoang dã không

--------tra loi-----------
Đương nhiên là phải có giấy phép rồi thì mới được nuôi chứ

Expired
Signature: later