En......:Nghi luan Xa hoi: van de thai do hoc tap cua hoc sinh trong nha truong hien nay

viết . đoạn văn nghị luận xã hội ( khoảng .. câu ) về các vấn dề sau :
./ ứng xử đạo đức của học sinh trong nhà trường hiện nay
./ vấn đề thái độ học tập của học sinh trong nhà trường hiện nay

Cần theo dàn bài sau:
_ dẫn dắt, giới thiệu
_ giải thích nội dung vấn đề
_ Tranh luận , bàn bạc, đánh giá + dẫn chứng
_ rút ra kết luận chung về vấn đề nghị luận ( đúng / sai, tốt/ xấu, ứng dụng trong cuộc sống hiện đại ngày nay)
_ ích lợi của vấn đề ( kết wả)+ biện pháp
_ bài học bản thân

mong anh chi giup dỡ. Em cám ơn yahoo_smiley.gif

Expired
Signature: later

giai ho em

dangtinraovat
dangtinraovat's picture

lon
me may tao ko biet may con hoi tao a