En5...766:ban may hat dia sony cd+catsette+radio+line in re

MBRV - HCM : .Mình bán .60k đó, cd đọc tốt, radio nghe trong, line in ngõ vào cho các thiết bị ngoài, loa lớn, có cả loa sub nữa. Ae nào cần call mình 0.6.6..0..6 gặp đức ĐC : A.. ĐƯỜNG LÊ THỊ HỒNG CC.6 F.7 QGV. Hình em nó đây ạ.----Reply---

(T i n G o c)

Expired
Signature: later